Doprava nad 3000kč zdarma | v Praze až před dveře

Krabickynajidlo.cz - Jednorázové Ekologické gastro obaly pro velkoobochod a maloobchod

Košík: 0 CZK
Akce měsíce

Kelímky PLASTIC FREE

VODNÍ BÁZE

Nové řešení pro recyklovatelné nátěry na vodní bázi nejenže odstraňuje plastovou výstelku používanou v běžných papírových kelímcích, ale také usnadňuje proces recyklace a rozvlákňování.
Obaly na bázi vody se obvykle týkají obalových materiálů, které využívají vodu jako primární složku ve svém složení, a nikoli spoléhat na složky na bázi rozpouštědel. Tyto materiály se často používají jako nátěry nebo lepidla v různých obalových aplikacích.

Obalové materiály na vodní bázi nabízejí několik výhod oproti tradičním alternativám na bázi rozpouštědel, včetně:

  • Šetrnost k životnímu prostředí: Přípravky na bázi vody mají tendenci mít nižší hladiny těkavých organických sloučenin (VOC) v porovnání s materiály na bázi rozpouštědel, což vede ke snížení emisí a menší ekologické stopě.
  • Bezpečnost: S materiály na bázi vody je obecně bezpečnější manipulovat a používat je jako alternativy na bázi rozpouštědel, protože mají nižší hořlavost a představují menší zdravotní rizika pro pracovníky a spotřebitele.
  • Soulad s předpisy: Obalové materiály na bázi vody mohou snáze splňovat environmentální předpisy a normy, protože obvykle mají nižší emise a jsou méně škodlivé pro životní prostředí.
  • Všestrannost: Přípravky na vodní bázi lze použít v široké škále obalových aplikací, včetně nátěrů lepenky, flexibilních laminací obalů, etiket a dalších.

Je však důležité poznamenat, že ačkoli obalové materiály na vodní bázi nabízejí mnoho výhod, mají i omezení a úvahy, jako jsou delší časy schnutí, potenciální problémy s kompatibilitou s určitými substráty a specifické požadavky na skladování a manipulaci.

Celkově jsou obalové materiály na vodní bázi slibnou a stále populárnější možností pro společnosti, které chtějí snížit svůj vliv na životní prostředí a zlepšit bezpečnost a udržitelnost svých obalových řešení.

FLUSTIX:
Flustix je certifikační standard pro výrobky bez plastů a bez mikroplastů. Jedná se o nezávislou certifikační organizaci se sídlem v Německu, která ověřuje produkty a obalové materiály, aby zajistila, že splňují přísná kritéria k tomu, aby neobsahovaly konvenční plasty a mikroplasty.

Certifikace Flustix se uděluje produktům a obalovým materiálům, které splňují následující kritéria:

  • Bez konvenčních plastů: Produkty nesmí obsahovat žádné konvenční plasty odvozené z fosilních paliv, včetně materiálů jako polyethylen (PE), polypropylen (PP), polyethylentereftalát (PET), polystyren (PS) a jiné.
  • Bez mikroplastů: Výrobky nesmí obsahovat žádné záměrně přidané mikroplasty, což jsou drobné plastové částice, které se často nacházejí v produktech osobní péče, kosmetice, čisticích prostředcích a jiném spotřebním zboží.
  • Biologická odbouratelnost a kompostovatelnost: Výrobky musí být biologicky odbouratelné nebo kompostovatelné podle uznávaných norem, jako jsou EN 13432 nebo ASTM D6400, aby se zajistilo, že se rozloží na přírodní složky bez zanechání škodlivých zbytků.

Certifikace Flustix poskytuje spotřebitelům spolehlivý způsob, jak identifikovat výrobky bez plastů a mikroplastů, což jim pomáhá činit udržitelnější rozhodnutí o nákupu. Podporuje také společnosti při propagaci jejich ekologických produktů a obalových materiálů na trhu.