Doprava nad 3000kč zdarma | v Praze až před dveře

Krabickynajidlo.cz - Jednorázové Ekologické gastro obaly pro velkoobochod a maloobchod

Košík: 0 CZK
Akce měsíce

Odstoupení od smlouvy

Vrácení peněz 

Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že: o dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo o nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo o zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo o se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo o nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:

  • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  • jste použili věc ještě před objevením vady;
  • jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; 
  • jste věc prodali ještě před objevením vady anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch

 

Reklamační řád

Formulář - odstoupení od smlouvy